Artiklar för klienter

Som klient är det oerhört viktigt att ha kunskap om näringslära, förstå siffror i näringsinnehåll och veta hur man ska applicera det i sitt vardagliga liv. Av den anledningen börjar introduktionen alltid med kostlära. Du skall läsa ett antal artiklar som alla är skrivna med vetenskapliga referenser om kost och träning. Samtliga är skrivna av mig med klickbara referenser om man vill läsa själv eller djupdyka vidare i forskningen.


Följande urval är artiklar som man ska läsa innan man börjar sin coachingperiod.